Lichens

Kent Mason, Photographer / Conservationist

10E-10 LICHEN, RED CREEK PLAINS, MNF, WV © KENT MASON