SPRUCE KNOB AND SPRUCE LAKE

Kent Mason, Photographer / Conservationist

04H-33 WATER SNAKE GONE FISHING , SPRUCE LAKE, WV © KENT MASON